Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

CS slovníček


Akronym Anglicky Česky
a/b bomb place místo kde se pokládá bomba
aim vaše schopnost přesné a rychlé reakce, jednoduše řečeno přesnost střelby
bug chyba ve hře
cw clan war zápas clanů
ff friendlyfire střelba do vlastního hráče
eco hra kdy se nic nekupuje, většinou u týmu, který prohraje 1. kolo v CW :)  
frag bod za zabití protihráče  
hs headshot střela do hlavy
camp/kemp/kempa místo, kde se čeká na oběť/číhající hráč na nepřítele  
newbie začátečník  
rush rychlá akce hned ze začátku kola, obyčejně na bombplace  
skill zkušenosti, tj. dobrý aim apod.
tg trening game trénovací zápas - pro zjištění jak na tom klan jeVšeobecný

Akronym Anglicky Česky
AAA against all risks navzdory všem rizikům
AFAIK as far as I know pokud vím
AFK away from keyboard mimo klávesnici (=dočasná nepřítomnost u PC)
AKA also known as alias; vulgo
ASAP as soon as possible jak jen to bude možné; co nejdříve
AWOL absence without leave odchod bez povolení
B4 before předtím; dříve
BAMF bad-ass mother fucker zasraný hajzl
BAS be a sportsman buď sportovec (=chovej se čestně)
BFN bye for now zatím ahoj
BFU (vím, ale nepovím) normální uživatel (u nás někdy překládáno jako Běžný Franta Uživatel)
BQ beyond question nesporný
BRB be right back hned jsem zpátky
BRGDS best regards srdečný pozdrav (na konci dopisu)
BTW by the way mimochodem
CITA caught in the act dopaden při činu
CFD call for discussion výzva k diskuzi
CFV call for vote výzva k hlasování
CoB chairman of board předseda výboru
CoC chairman of council předseda rady
CUA commonly used acronym běžně užívaný akronym
CUL8R see you later uvidíme se později
DAYP do as you please dělej, co chceš
DLTM don't lie to me nelži mi
e. g. exempli grata např.
FAQ frequently asked question často kladené otázky
FCFS first come, first served kdo dřív příjde, ten dřív mele
FMPOV from my point of view z mého pohledu
FOAF friend of a friend přítel přítele (=jedna paní povídala)
FUD fear, uncertainty and doubt strach, nejistota a pochyby
FWIW for what it's worth jakou to má cenu? (=proč se starat?)
FYA for your amusement pro tvé pobavení
FYI for your information pro tvou informaci
GD&R grinning, ducking & running usmívat se, přikrčit se a zdrhnout (=nenápadně se vytratit)
GOMY get out of my way jdi mi z cesty
GOWI go on with it pokračuj v tom dále
HHOK ha, ha, only kidding ha, ha, jenom kecám
HTH hope this helps doufám, že to pomůže; hodně štěstí
HWMBO he, who must be obeyed ten, kterého je nutno poslechnout
H!WYM hey! watch your mouth bacha, co říkáš!
IAE in any event v každém případě
i. e. id est tj.; ergo
IMCO in my considered opinion podle mého uváženého názoru
IMHO in my humble opinion podle mého skromného názoru
IMNSHO in my not so humble opinion podle mého ne zas tak skromného názoru
IMO in my opinion podle mého názoru
IOW in other words jinak řečeno
JAM just a minute moment
KMP keep me posted průběžně mě informuj
KTP keep this private nech si to pro sebe
LOL lots of laughing loud mnoho smějících se hlasů
L8R later později
MHOTY my hat's off to you klobouk dolů; smekám před tebou
MOF matter of factly ve skutečnosti; vlastně
MTW mum's the word ani muk
NFW no fucking way žádná možná cesta
NM never mind nic se nestalo; to je v pořádku
NRN no reply necessary odpovědi není třeba
OBTW oh, by the way ach, mimochodem
OIC oh, I see aha
OOTB out of the box zbrusu nový
OTOH on the other hand na druhou stranu
OTR off the record mimo záznam (=neoficiálně)
OTTH on the third hand na třetí stranu
O-O over and out přepínám a končím
PASII put a sock in it drž hubu; sklapni
PEBKAC problem exists between keyboard and chair problém je mezi klávesnicí a židlí (=v uživateli)
PMFJI pardon me for jumping in promiňte, že vám skáču do řeči
QD quiet down ztichni; zmlkni
RFD request for discussion žádost o diskuzi
ROTFL roll on the floor laughing smíchy se válím po zemi
RSN real soon now doopravdy brzo (ironicky; např. datum uvedení nové verze Windows)
RTFM read the fucked manual přečti si ten manuál
SITD still in the dark stále ve tmě
SAI so as I i já; já taky
SOY shame on you styď se
SWAK sealed with a kiss spečetěno polibkem
TANSTAAFL there ain't no such thing as a free lunch neexistuje taková věc jako oběd zdarma
TIA thanks in advance děkuji předem
TIC tongue in cheek z očí do očí nebo řečeno drze
TNX thanks díky
TTFN ta, ta for now zatím pá, pá
TTYL talk to you later promluvíme si později
TYVM thank you very much velice vám děkuji
WRT with respect to s ohledem na
<g> grin úšklebek, cenění zubů
o5 - opět
lama lam začátečník, synonym k n00b
n00b newb, noob začátečník, nezkušený
omg oh my god ó můj bože!
omfg oh my fuckin god můj zku*venej bože
rofl Rolling On Floor Laughing válím se smíchy
rulez - něco fakt super
sry sorry promiň
stfu Shut the fuck up drž konečně hubu!
thx thanks díky
ty thank you děkuji ti
wtf What The Fuck? slusně: cože?
np no problem bez problému
ntj - no to jo
nj - no jo
mmt moment moment
mmtik - momentík
dpc - do pí*i
GL good luck hodně štěstí

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Cubbomovitsset jvqae

(pharmaceptica, 26. 7. 2021 6:26)

online sildenafil citrate https://pharmaceptica.com/

Tainted blood pressure

(ALYPELVEJALL, 9. 10. 2018 4:50)

Compression est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-tadalafil-10mg/