Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

EGYPT

Zde je popis všech budov a co se dá u nich zlepšit. Výpis je kompletní a tak některé věci budete moc dělat až v době železné.

Town Center (Městské centrum)

Do městského centra nosí otroci vytěžené jídlo, dřevo, kamení a zlato. Nové městské centrum lze stavět až po dostavbě tržnice a vládního sídla.

 • Villager (Vesničan) - loví zvěř, sbírá plody, těží dřevo, kamení a zlato, staví budovy, farmaří, bojuje.
 • Upgrade to Tool Age (Postup do doby nástrojů)
 • Upgrade to Bronze Age (Postup do doby bronzové)
 • Upgrade to Iron Age (Postup do doby železné)

House (Obytný dům)

 • Obytný dům pro 4 jednotky.

Storage Pit (Skladiště)

Do skladiště nosí otroci jídlo získané lovem, dřevo, kamení a zlato.

 • Toolworking (Obrábění nástrojů) - všechny jednotky bojující zblízka získají +2 k útočné síle.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - jízda získá +2 k obraně.
 • Metalworking (Zpracování kovů) - všechny jednotky bojující zblízka získají +2 k útočné síle. Výzkum je dost dostupný až po rozvinutí obrábění nástrojů.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - jízda získá +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Metallurgy (Metalurgie) - všechny jednotky bojující zblízka získají +3 k útočné síle. Výzkum je dost dostupný až po rozvinutí zpracování kovů.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - jízda získá +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.

Granary (Sýpka)

Do sýpky nosí otroci nasbírané plody a na farmách vypěstované plodiny.

 • Small Wall (Malá zeď) - otroci získají dovednost stavět nízké obranné zdi.
 • Watch Tower (Hlídková věž) - otroci získají dovednost stavět hlídkové věže.
 • Medium Wall (Středně vysoká zeď) - otroci získají dovednost stavět zdi střední výšky. Dostupná až po vyvinutí malé zdi.
 • Sentry Tower (Strážní věž) - otroci získají dovednost stavět strážní věže. Dostupná až po vyvinutí hlídkové věže.
 • Fortification (Opevnění) - otroci získají dovednost stavět opevnění. Dostupné až po vyvinutí středně vysoké zdi.
 • Guard Tower (Obranná věž) - otroci získají dovednost stavět obranné věže. Dostupná až po vyvinutí strážní věže.
 • Ballista Tower (Balistová věž) - otroci získají dovednost stavět balistové věže. Dostupná až po vyvinutí obranné věže a balistiky (ve vládním sídle).

Dock (Přístaviště)

Do přístaviště dováží rybářské čluny náklad ryb a obchodní loďky zlato.

 • Fishing Boat (Rybářský člun) - loví ryby nebo velryby v říčních lovištích.
 • Trade Boat (Obchodní člun) - provádí směnný obchod s jiným přístavem. Je možné měnit jídlo, dřevo nebo kamení za zlato.
 • Light Transport (Lehký transport) - slouží k přepravě až 5 jednotek přes vodní plochu.
 • Scout Ship (Strážní loď) - lehká bojová loď.
 • Upgrade to Fishing Ship (Povýšení na rybářskou loď) - změní rybářské čluny na výkonnější rybářské lodě.
 • Upgrade to Merchant Ship (Povýšení na kupeckou loď) - změní obchodní čluny na výkonnější kupecké lodě.
 • Upgrade to War Galley (Povýšení na válečnou galéru) - změní strážní lodě na výkonnější válečné galéry.
 • Fishing Ship (Rybářská loď) - loví ryby nebo velryby v říčních lovištích. Je dostupná až po povýšení rybářshého člunu na rybářskou loď.
 • Merchant Ship (Kupecká loď) - provádí směnný obchod s jiným přístavem. Je možné měnit jídlo, dřevo nebo kamení za zlato. Je dostupná až po povýšení obchodního člunu na kupeckou loď.
 • Galley (Galéra) - středně těžká bojová loď. Je dostupná až po povýšení strážní lodi na válečnou galéru.
 • Upgrade to Heavy Transport (Povýšení na těžký transport) - změní lehké transporty v těžké, které pojmou více osob.
 • Upgrade to Trireme (Povýšení na triremu) - změní válečné lodě v triremy. Dostupné až po povýšení válečné galéry na triremu.
 • Heavy Transport (Těžký transport) - slouží k přepravě až 10 jednotek přes vodní plochu.
 • Trireme (Trirema) - těžká bojová obléhací loď.
 • Research Catapult Trireme (Výzkum triremy s katapultem) - umožní vyrábět triremy s katapultem. Dostupné až po vynálezu triremy.
 • Catapult Trireme (Trirema s katapultem) - těžká bojová obléhací loď s katapultem na palubě.
 • Upgrade to Juggernaught (Povýšení na juggernaut) - změní katapultové triremy na juggernaut. Dostupné až po vyvinutí katapultové triremy a  strojařství (ve vládním sídle).
 • Juggernaught (Juggernaut) - velmi těžká bojová obléhací loď s katapultem.

Barracks (Kasárna)

 • Clubman (Bojovník s kyjem) - bojuje v boji zblízka.
 • Battle Axe (Bojová sekyra) - nahradí bojovníkův kyj výkonnější sekyrou.
 • Axeman (Bojovník se sekyrou) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po vynálezu sekyry
 • Short Sword (Krátký meč) - nahradí bojovníkovu sekyru výkonnějším krátkým mečem. Výzkum je dostupný až po vynálezu bojové sekyry.
 • Swordsman (Bojovník s krátkým mečem) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po vynálezu krátkého meče.

 Archery Range (Střelnice)

Střelnici lze stavět až po dostavbě kasáren.

 • Bowman (Lučištník) - bojuje v boji zdálky.
 • Improwed Bow (Vylepšený luk) - umožní trénovat střelce s vylepšeným lukem.
 • Improved Bowman (Střelec s vylepšeným lukem) - bojuje v boji zdálky. Dostupný až po vynálezu vylepšeného luku.
 • Composite Bow (Složitý luk) - nahradí vylepšený luk výkonnějším složitým lukem.
 • Composite Bowman (Střelec se složitým lukem) - bojuje v boji zdálky. Dostupný až po vynálezu složitého luku.
 • Chariot Archer (Střelec na válečném voze) - bojuje v boji zdálky. Dostupný až po vynálezu kola.
 • Elephant Archer (Střelec na slonovi) - bojuje v boji zdálky.

Stable (Stáje)

Stáje lze stavět až po dostavbě kasáren.

 • Cavalry Scout (Jízdní hlídka) - bojuje v boji zblízka.
 • Chariot (Válečný vůz) - bojuje v boji zblízka. Dostupný až po vynálezu kola.
 • War Elephant (Válečný slon) - bojuje v boji zblízka.

Market (Tržnice)

Tržnici lze stavět až po dostavbě sýpky. Po dostavbě tržnice získají otroci dovednost stavět farmy.

 • Woodworking (Práce s dřevem) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva.
 • Stone Mining (Těžba kamení) - zvýší o +3 tuny výnos z těžby kamení.
 • Gold Mining (Těžba zlata) - zvýší o +3 unce výnos z těžby zlata.
 • Domestication (Domestikace) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla.
 • Wheel (Kolo) - zrychlí o 30% pohyb vesničanů a umožní výrobu válečných vozů.
 • Artisanship (Řemeselnictví) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva. Výzkum je dostupný až po rozvinutí práce se dřevem.
 • Plow (Pluh) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla. Výzkum je dostupný až po rozvinutí domestikace.
 • Craftsmanship (Obrábění) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva. Výzkum je dostupný až po rozvinutí řemeselnictví.
 • Irrigation (Zavlažování) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla. Výzkum je dostupný až po vynálezu pluhu.

Farm (Farma)

Farmu lze stavět až po dostavbě tržnice. Na farmě pracují otroci. Farma je zdrojem potravy.

Wall - Tower

Zeď a věž lze stavět až po uskutečnění výzkumu v sýpce. Zdi slouží k ochraně města. Věž slouží jako předsunutá pevnost či k ochraně města. Bojuje zblízka i zdálky.

 • Small Wall (Malá zeď)
 • Medium Wall (Středně vysoká zeď)
 • Fortification (Opevnění)
 • Watch Tower (Hlídková věž)
 • Sentry Tower (Strážní věž)
 • Guard Tower (Obranná věž)
 • Ballista Tower (Balistová věž)

Government Center (Vládní sídlo)

Vládní sídlo lze stavět až po dostavbě tržnice.

 • Nobility (Ušlechtilost) - jízda a válečné vozy získají +15% životních bodů.
 • Writing (Dopisování) - průzkum okolí sdílený se spojeneckými národy.
 • Architecture (Stavitelství) - o třetinu kratší doba stavění budov, všechny stavby získají +20% životních bodů.
 • Aristocracy (Aristokracie) - zvýší rychlost kopiníků o +25%.
 • Ballistics (Balistika) - zvýší přesnost zásahu střelných zbraní.
 • Alchemy (Alchymie) - vynález zápalných střel a zvýšení zranění střelných zbraní o +1.
 • Engineering (Strojařství) - zvětší dostřel obléhacích strojů a obléhacích lodí o +2 sáhy.

Temple (Chrám)

Chrám lze stavět až po dostavbě tržnice.

 • Priest (Kněz) - léčí jednotky a konvertuje cizí jednotky na vlastní.
 • Astrology (Astrologie) - zvýší pravděpodobnost úspěchu konverze o +30%.
 • Mysticism (Mysticismus) - zvýší počet životních bodů kněží na dvojnásobek.
 • Polytheism (Mnohobožství) - zrychlí pohyb všech kněží o 40%.
 • Afterlife (Život po životě) - zvětší dosah knězovy konverze o +3 sáhy.
 • Monotheism (Jednobožství) - kněz získá dovednost konverze cizích budov a kněží.
 • Fanaticism (Fanatismus) - zkrátí dobu "nabití" kněze na polovinu.
 • Jihad (Svatá válka) - zvýší útočnou sílu, počet životů a rychlost všech vesničanů.

Siege Workshop (Obléhací dílna)

Dílnu lze stavět až po dostavbě střelnice.

 • Stone Thrower (Vrhač kamenů) - obléhací stroj pro boj zdálky

Academy (Akademie)

Akademii lze stavět až po dostavbě stájí.

 • Hoplite (Kopiník) - bojuje v boji zblízka.

Wonder (Div světa)

 • Stavba pyramidy.

ŘECKO

Town Center (Městské centrum)

Do městského centra nosí otroci vytěžené jídlo, dřevo, kamení a zlato. Nové městské centrum lze stavět až po dostavbě tržnice a vládního sídla.

 • Villager (Vesničan) - loví zvěř, sbírá plody, těží dřevo, kamení a zlato, staví budovy, farmaří, bojuje
 • Upgrade to Tool Age (Postup do doby nástrojů)
 • Upgrade to Bronze Age (Postup do doby bronzové)
 • Upgrade to Iron Age (Postup do doby železné)

House (Obytný dům)

Obytný dům pro 4 jednotky.

Storage Pit (Skladiště)

Do skladiště nosí otroci jídlo získané lovem, dřevo, kamení a zlato.

 • Toolworking (Obrábění nástrojů) - všechny jednotky bojující zblízka získají +2 k útočné síle.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - jízda získá +2 k obraně.
 • Metalworking (Zpracování kovů) - všechny jednotky bojující zblízka získají +2 k útočné síle. Výzkum je dost dostupný až po rozvinutí obrábění nástrojů.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - jízda získá +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Bronze Shield (Bronzový štít) - pěchota získá +1 k obraně proti střelným a bodným zbraním.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - jízda získá +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Iron Shield (Železný štít) - pěchota získá +1 k obraně proti střelným a bodným zbraním.

Granary (Sýpka)

Do sýpky nosí otroci nasbírané plody a na farmách vypěstované plodiny.

 • Small Wall (Malá zeď) - otroci získají dovednost stavět nízké obranné zdi.
 • Watch Tower (Hlídková věž) - otroci získají dovednost stavět hlídkové věže.
 • Medium Wall (Středně vysoká zeď) - otroci získají dovednost stavět zdi střední výšky. Dostupná až po vyvinutí malé zdi.
 • Sentry Tower (Strážní věž) - otroci získají dovednost stavět strážní věže. Dostupná až po vyvinutí hlídkové věže.
 • Fortification (Opevnění) - otroci získají dovednost stavět opevnění. Dostupné až po vyvinutí středně vysoké zdi.
 • Guard Tower (Obranná věž) - otroci získají dovednost stavět obranné věže. Dostupná až po vyvinutí strážní věže.
 • Ballista Tower (Balistová věž) - otroci získají dovednost stavět balistové věže. Dostupná až po vyvinutí obranné věže a balistiky (ve vládním sídle).

Dock (Přístaviště)

Do přístaviště dováží rybářské čluny náklad ryb a obchodní loďky zlato.

 • Fishing Boat (Rybářský člun) - loví ryby nebo velryby v říčních lovištích.
 • Trade Boat (Obchodní člun) - provádí směnný obchod s jiným přístavem. Je možné měnit jídlo, dřevo nebo kamení za zlato.
 • Light Transport (Lehký transport) - slouží k přepravě až 5 jednotek přes vodní plochu.
 • Scout Ship (Strážní loď) - lehká bojová loď.
 • Upgrade to Fishing Ship (Povýšení na rybářskou loď) - změní rybářské čluny na výkonnější rybářské lodě.
 • Upgrade to Merchant Ship (Povýšení na kupeckou loď) - změní obchodní čluny na výkonnější kupecké lodě.
 • Upgrade to War Galley (Povýšení na válečnou galéru) - změní strážní lodě na výkonnější válečné galéry.
 • Fishing Ship (Rybářská loď) - loví ryby nebo velryby v říčních lovištích. Je dostupná až po povýšení rybářshého člunu na rybářskou loď.
 • Merchant Ship (Kupecká loď) - provádí směnný obchod s jiným přístavem. Je možné měnit jídlo, dřevo nebo kamení za zlato. Je dostupná až po povýšení obchodního člunu na kupeckou loď.
 • Galley (Galéra) - středně těžká bojová loď. Je dostupná až po povýšení strážní lodi na válečnou galéru.
 • Upgrade to Heavy Transport (Povýšení na těžký transport) - změní lehké transporty v těžké, které pojmou více osob.
 • Upgrade to Trireme (Povýšení na triremu) - změní válečné lodě v triremy. Dostupné až po povýšení válečné galéry na triremu.
 • Heavy Transport (Těžký transport) - slouží k přepravě až 10 jednotek přes vodní plochu.
 • Trireme (Trirema) - těžká bojová obléhací loď.
 • Research Catapult Trireme (Výzkum triremy s katapultem) - umožní vyrábět triremy s katapultem. Dostupné až po vynálezu triremy.
 • Catapult Trireme (Trirema s katapultem) - těžká bojová obléhací loď s katapultem na palubě.
 • Upgrade to Juggernaught (Povýšení na juggernaut) - změní katapultové triremy na juggernaut. Dostupné až po vyvinutí katapultové triremy a  strojařství (ve vládním sídle).
 • Juggernaught (Juggernaut) - velmi těžká bojová obléhací loď s katapultem.

Barracks (Kasárna)

 • Clubman (Bojovník s kyjem) - bojuje v boji zblízka.
 • Battle Axe (Bojová sekyra) - nahradí bojovníkův kyj výkonnější sekyrou.
 • Axeman (Bojovník se sekyrou) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po vynálezu sekyry
 • Short Sword (Krátký meč) - nahradí bojovníkovu sekyru výkonnějším krátkým mečem. Výzkum je dostupný až po vynálezu bojové sekyry.
 • Swordsman (Bojovník s krátkým mečem) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po vynálezu krátkého meče.

Archery Range (Střelnice)

Střelnici lze stavět až po dostavbě kasáren.

 • Bowman (Lučištník) - bojuje v boji zdálky.

Stable (Stáje)

Stáje lze stavět až po dostavbě kasáren.

 • Cavalry Scout (Jízdní hlídka) - bojuje v boji zblízka.
 • Cavalry (Jízda) - bojuje v boji zblízka.
 • Upgrade to Heavy Cavalry (Povýšení na těžkou jízdu) - změní jízdu v silnější těžkou jízdu.
 • Heavy Cavalry (Těžká jízda) - bojuje v boji zblízka.

Market (Tržnice)

Tržnici lze stavět až po dostavbě sýpky. Po dostavbě tržnice získají otroci dovednost stavět farmy.

 • Woodworking (Práce s dřevem) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva.
 • Stone Mining (Těžba kamení) - zvýší o +3 tuny výnos z těžby kamení.
 • Gold Mining (Těžba zlata) - zvýší o +3 unce výnos z těžby zlata.
 • Domestication (Domestikace) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla.
 • Wheel (Kolo) - zrychlí o 30% pohyb vesničanů a umožní výrobu válečných vozů.
 • Artisanship (Řemeselnictví) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva. Výzkum je dostupný až po rozvinutí práce se dřevem.
 • Plow (Pluh) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla. Výzkum je dostupný až po rozvinutí domestikace.
 • Craftsmanship (Obrábění) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva. Výzkum je dostupný až po rozvinutí řemeselnictví.
 • Siegecraft (Obléhání) - zvýší o +3 talenty výnos z těžby dřeva a umožní otrokům ničit nepřátelské zdi a věže.
 • Coinage (Ražba) - daň se stává volnou a zvýší o 25% výnos z těžby zlata.
 • Irrigation (Zavlažování) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla. Výzkum je dostupný až po vynálezu pluhu.

Farm (Farma)

Farmu lze stavět až po dostavbě tržnice. Na farmě pracují otroci. Farma je zdrojem potravy.

Wall - Tower

Zeď a věž lze stavět až po uskutečnění výzkumu v sýpce. Zdi slouží k ochraně města. Věž slouží jako předsunutá pevnost či k ochraně města. Bojuje zblízka i zdálky.

 • Small Wall (Malá zeď)
 • Medium Wall (Středně vysoká zeď)
 • Fortification (Opevnění)
 • Watch Tower (Hlídková věž)
 • Sentry Tower (Strážní věž)
 • Guard Tower (Obranná věž)
 • Ballista Tower (Balistová věž)

Government Center (Vládní sídlo)

Vládní sídlo lze stavět až po dostavbě tržnice.

 • Nobility (Ušlechtilost) - jízda a válečné vozy získají +15% životních bodů.
 • Writing (Dopisování) - průzkum okolí sdílený se spojeneckými národy.
 • Architecture (Stavitelství) - o třetinu kratší doba stavění budov, všechny stavby získají +20% životních bodů.
 • Aristocracy (Aristokracie) - zvýší rychlost kopiníků o +25%.
 • Ballistics (Balistika) - zvýší přesnost zásahu střelných zbraní.
 • Alchemy (Alchymie) - vynález zápalných střel a zvýšení zranění střelných zbraní o +1.
 • Engineering (Strojařství) - zvětší dostřel obléhacích strojů a obléhacích lodí o +2 sáhy.

Temple (Chrám)

Chrám lze stavět až po dostavbě tržnice.

 • Priest (Kněz) - léčí jednotky a konvertuje cizí jednotky na vlastní.
 • Astrology (Astrologie) - zvýší pravděpodobnost úspěchu konverze o +30%.
 • Mysticism (Mysticismus) - zvýší počet životních bodů kněží na dvojnásobek.
 • Polytheism (Mnohobožství) - zrychlí pohyb všech kněží o 40%.
 • Afterlife (Život po životě) - zvětší dosah knězovy konverze o +3 sáhy.
 • Fanaticism (Fanatismus) - zkrátí dobu "nabití" kněze na polovinu.

Siege Workshop (Obléhací dílna)

Dílnu lze stavět až po dostavbě střelnice.

 • Stone Thrower (Vrhač kamenů) - obléhací stroj pro boj zdálky.
 • Upgrade to Catapult (Povýšení na katapult) - změní vrhače kamenů na výkonnější katapulty.
 • Ballista (Balista) - obléhací stroj pro boj zdálky.
 • Upgrade to Heavy Catapult (Povýšení na těžký katapult) - změní katapulty na silnější těžké katapulty. Dostupné až po vynálezu katapultu a obléhání (v tržnici).
 • Upgrade to Helepolis (Povýšení na helepolis) - změní balisty ve výkonnější helepolis. Dostupné až po vynálezu balisty a obrábění (v tržnici).
 • Heavy Catapult (Těžký katapult) - velmi těžký obléhací stroj pro boj zdálky.
 • Helepolis (Helepolis) - těžký obléhací stroj pro boj zdálky.

Academy (Akademie)

Akademii lze stavět až po dostavbě stájí.

 • Hoplite (Kopiník) - bojuje v boji zblízka.
 • Upgrade to Phalanx (Povýšení na falanxe) - změní kopiníky na výkonnější falanxe.
 • Phalanx (Falanx) - bojuje v boji zblízka.
 • Upgrade to Centurion (Povýšení na centuriona) - změní falanxe v silnější centuriony. Dostupné až po rozvinutí aristokracie (ve vládním sídle).
 • Centurion (Centurion) - bojuje v boji zblízka.

Wonder (Div světa)

Stavba kolosu válečníka.

BABYLON

Town Center (Městské centrum)

Do městského centra nosí otroci vytěžené jídlo, dřevo, kamení a zlato. Nové městské centrum lze stavět až po dostavbě tržnice a vládního sídla.

 • Villager (Vesničan) - loví zvěř, sbírá plody, těží dřevo, kamení a zlato, staví budovy, farmaří, bojuje.
 • Upgrade to Tool Age (Postup do doby nástrojů)
 • Upgrade to Bronze Age (Postup do doby bronzové)
 • Upgrade to Iron Age (Postup do doby železné)

House (Obytný dům)

Obytný dům pro 4 jednotky.

Storage Pit (Skladiště)

Do skladiště nosí otroci jídlo získané lovem, dřevo, kamení a zlato.

 • Toolworking (Obrábění nástrojů) - všechny jednotky bojující zblízka získají +2 k útočné síle.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - jízda získá +2 k obraně.
 • Metalworking (Zpracování kovů) - všechny jednotky bojující zblízka získají +2 k útočné síle. Výzkum je dost dostupný až po rozvinutí obrábění nástrojů.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - jízda získá +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Bronze Shield (Bronzový štít) - pěchota získá +1 k obraně proti střelným a bodným zbraním.
 • Metallurgy (Metalurgie) - všechny jednotky bojující zblízka získají +3 k útočné síle. Výzkum je dost dostupný až po rozvinutí zpracování kovů.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - jízda získá +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Iron Shield (Železný štít) - pěchota získá +1 k obraně proti střelným a bodným zbraním.

Granary (Sýpka)

Do sýpky nosí otroci nasbírané plody a na farmách vypěstované plodiny.

 • Small Wall (Malá zeď) - otroci získají dovednost stavět nízké obranné zdi.
 • Watch Tower (Hlídková věž) - otroci získají dovednost stavět hlídkové věže.
 • Medium Wall (Středně vysoká zeď) - otroci získají dovednost stavět zdi střední výšky. Dostupná až po vyvinutí malé zdi.
 • Sentry Tower (Strážní věž) - otroci získají dovednost stavět strážní věže. Dostupná až po vyvinutí hlídkové věže.
 • Fortification (Opevnění) - otroci získají dovednost stavět opevnění. Dostupné až po vyvinutí středně vysoké zdi.
 • Guard Tower (Obranná věž) - otroci získají dovednost stavět obranné věže. Dostupná až po vyvinutí strážní věže.
 • Ballista Tower (Balistová věž) - otroci získají dovednost stavět balistové věže. Dostupná až po vyvinutí obranné věže a balistiky (ve vládním sídle).

Dock (Přístaviště)

Do přístaviště dováží rybářské čluny náklad ryb a obchodní loďky zlato.

 • Fishing Boat (Rybářský člun) - loví ryby nebo velryby v říčních lovištích.
 • Trade Boat (Obchodní člun) - provádí směnný obchod s jiným přístavem. Je možné měnit jídlo, dřevo nebo kamení za zlato.
 • Light Transport (Lehký transport) - slouží k přepravě až 5 jednotek přes vodní plochu.
 • Scout Ship (Strážní loď) - lehká bojová loď.
 • Upgrade to Fishing Ship (Povýšení na rybářskou loď) - změní rybářské čluny na výkonnější rybářské lodě.
 • Upgrade to Merchant Ship (Povýšení na kupeckou loď) - změní obchodní čluny na výkonnější kupecké lodě.
 • Upgrade to War Galley (Povýšení na válečnou galéru) - změní strážní lodě na výkonnější válečné galéry.
 • Fishing Ship (Rybářská loď) - loví ryby nebo velryby v říčních lovištích. Je dostupná až po povýšení rybářshého člunu na rybářskou loď.
 • Merchant Ship (Kupecká loď) - provádí směnný obchod s jiným přístavem. Je možné měnit jídlo, dřevo nebo kamení za zlato. Je dostupná až po povýšení obchodního člunu na kupeckou loď.
 • Galley (Galéra) - středně těžká bojová loď. Je dostupná až po povýšení strážní lodi na válečnou galéru.

Barracks (Kasárna)

 • Clubman (Bojovník s kyjem) - bojuje v boji zblízka.
 • Battle Axe (Bojová sekyra) - nahradí bojovníkův kyj výkonnější sekyrou.
 • Axeman (Bojovník se sekyrou) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po vynálezu sekyry
 • Short Sword (Krátký meč) - nahradí bojovníkovu sekyru výkonnějším krátkým mečem. Výzkum je dostupný až po vynálezu bojové sekyry.
 • Swordsman (Bojovník s krátkým mečem) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po vynálezu krátkého meče.
 • Long Sword (Dlouhý meč) - nahradí bojovníkův krátký meč výkonnějším dlouhým mečem. Výzkum je dostupný až po vynálezu krátkého meče.
 • Long Swordsman (Bojovník s dlouhým mečem) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po vynálezu dlouhého meče.
 • Upgrade to Legion (Povýšení na legionáře) - změní bojovníky s mečem ve výkonnější legionáře. Dostupné až po vzniku fanatismu (v chrámu).
 • Legion (Legionář) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po povýšení bojovníka s mečem.

Archery Range (Střelnice)

Střelnici lze stavět až po dostavbě kasáren.

 • Bowman (Lučištník) - bojuje v boji zdálky.
 • Improwed Bow (Vylepšený luk) - umožní trénovat střelce s vylepšeným lukem.
 • Improved Bowman (Střelec s vylepšeným lukem) - bojuje v boji zdálky. Dostupný až po vynálezu vylepšeného luku.
 • Composite Bow (Složitý luk) - nahradí vylepšený luk výkonnějším složitým lukem.
 • Composite Bowman (Střelec se složitým lukem) - bojuje v boji zdálky. Dostupný až po vynálezu složitého luku.
 • Chariot Archer (Střelec na válečném voze) - bojuje v boji zdálky. Dostupný až po vynálezu kola.
 • Horse Archer (Střelec na koni) - bojuje v boji zdálky.

Stable (Stáje)

Stáje lze stavět až po dostavbě kasáren.

 • Cavalry Scout (Jízdní hlídka) - bojuje v boji zblízka.
 • Chariot (Válečný vůz) - bojuje v boji zblízka. Dostupný až po vynálezu kola.
 • Cavalry (Jízda) - bojuje v boji zblízka.

Market (Tržnice)

Tržnici lze stavět až po dostavbě sýpky. Po dostavbě tržnice získají otroci dovednost stavět farmy.

 • Woodworking (Práce s dřevem) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva.
 • Stone Mining (Těžba kamení) - zvýší o +3 tuny výnos z těžby kamení.
 • Gold Mining (Těžba zlata) - zvýší o +3 unce výnos z těžby zlata.
 • Domestication (Domestikace) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla.
 • Wheel (Kolo) - zrychlí o 30% pohyb vesničanů a umožní výrobu válečných vozů.
 • Artisanship (Řemeselnictví) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva. Výzkum je dostupný až po rozvinutí práce se dřevem.
 • Plow (Pluh) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla. Výzkum je dostupný až po rozvinutí domestikace.
 • Craftsmanship (Obrábění) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva. Výzkum je dostupný až po rozvinutí řemeselnictví.
 • Siegecraft (Obléhání) - zvýší o +3 talenty výnos z těžby dřeva a umožní otrokům ničit nepřátelské zdi a věže.
 • Coinage (Ražba) - daň se stává volnou a zvýší o 25% výnos z těžby zlata.
 • Irrigation (Zavlažování) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla. Výzkum je dostupný až po vynálezu pluhu.

Farm (Farma)

Farmu lze stavět až po dostavbě tržnice. Na farmě pracují otroci. Farma je zdrojem potravy.

Wall - Tower

Zeď a věž lze stavět až po uskutečnění výzkumu v sýpce. Zdi slouží k ochraně města. Věž slouží jako předsunutá pevnost či k ochraně města. Bojuje zblízka i zdálky.

 • Small Wall (Malá zeď)
 • Medium Wall (Středně vysoká zeď)
 • Fortification (Opevnění)
 • Watch Tower (Hlídková věž)
 • Sentry Tower (Strážní věž)
 • Guard Tower (Obranná věž)
 • Ballista Tower (Balistová věž)

Government Center (Vládní sídlo)

Vládní sídlo lze stavět až po dostavbě tržnice.

 • Nobility (Ušlechtilost) - jízda a válečné vozy získají +15% životních bodů.
 • Writing (Dopisování) - průzkum okolí sdílený se spojeneckými národy.
 • Architecture (Stavitelství) - o třetinu kratší doba stavění budov, všechny stavby získají +20% životních bodů.
 • Aristocracy (Aristokracie) - zvýší rychlost kopiníků o +25%.
 • Ballistics (Balistika) - zvýší přesnost zásahu střelných zbraní.
 • Alchemy (Alchymie) - vynález zápalných střel a zvýšení zranění střelných zbraní o +1.
 • Engineering (Strojařství) - zvětší dostřel obléhacích strojů a obléhacích lodí o +2 sáhy.

Temple (Chrám)

Chrám lze stavět až po dostavbě tržnice.

 • Priest (Kněz) - léčí jednotky a konvertuje cizí jednotky na vlastní.
 • Astrology (Astrologie) - zvýší pravděpodobnost úspěchu konverze o +30%.
 • Mysticism (Mysticismus) - zvýší počet životních bodů kněží na dvojnásobek.
 • Polytheism (Mnohobožství) - zrychlí pohyb všech kněží o 40%.
 • Afterlife (Život po životě) - zvětší dosah knězovy konverze o +3 sáhy.
 • Monotheism (Jednobožství) - kněz získá dovednost konverze cizích budov a kněží.
 • Fanaticism (Fanatismus) - zkrátí dobu "nabití" kněze na polovinu.
 • Jihad (Svatá válka) - zvýší útočnou sílu, počet životů a rychlost všech vesničanů.

Siege Workshop (Obléhací dílna)

Dílnu lze stavět až po dostavbě střelnice.

 • Stone Thrower (Vrhač kamenů) - obléhací stroj pro boj zdálky.
 • Upgrade to Catapult (Povýšení na katapult) - změní vrhače kamenů na výkonnější katapulty.
 • Upgrade to Heavy Catapult (Povýšení na těžký katapult) - změní katapulty na silnější těžké katapulty. Dostupné až po vynálezu katapultu a obléhání (v tržnici).
 • Heavy Catapult (Těžký katapult) - velmi těžký obléhací stroj pro boj zdálky.

Academy (Akademie)

Akademii lze stavět až po dostavbě stájí.

 • Hoplite (Kopiník) - bojuje v boji zblízka.

Wonder (Div světa)

 • Stavba paláce.

JAPONSKO

Town Center (Městské centrum)

Do městského centra nosí otroci vytěžené jídlo, dřevo, kamení a zlato. Nové městské centrum lze stavět až po dostavbě tržnice a vládního sídla.

 • Villager (Vesničan) - loví zvěř, sbírá plody, těží dřevo, kamení a zlato, staví budovy, farmaří, bojuje.
 • Upgrade to Tool Age (Postup do doby nástrojů)
 • Upgrade to Bronze Age (Postup do doby bronzové)
 • Upgrade to Iron Age (Postup do doby železné)

House (Obytný dům)

Obytný dům pro 4 jednotky.

Storage Pit (Skladiště)

Do skladiště nosí otroci jídlo získané lovem, dřevo, kamení a zlato.

 • Toolworking (Obrábění nástrojů) - všechny jednotky bojující zblízka získají +2 k útočné síle.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.
 • Leather Armor (Kožené brnění) - jízda získá +2 k obraně.
 • Metalworking (Zpracování kovů) - všechny jednotky bojující zblízka získají +2 k útočné síle. Výzkum je dost dostupný až po rozvinutí obrábění nástrojů.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Scale Armor (Šupinové brnění) - jízda získá +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího koženého brnění.
 • Bronze Shield (Bronzový štít) - pěchota získá +1 k obraně proti střelným a bodným zbraním.
 • Metallurgy (Metalurgie) - všechny jednotky bojující zblízka získají +3 k útočné síle. Výzkum je dost dostupný až po rozvinutí zpracování kovů.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - všichni pěšáci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - všichni střelci získají +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Chain Mail (Kroužkové brnění) - jízda získá +2 k obraně.Výzkum je dostupný až po vyvinutí odpovídajícího šupinového brnění.
 • Iron Shield (Železný štít) - pěchota získá +1 k obraně proti střelným a bodným zbraním.

Granary (Sýpka)

Do sýpky nosí otroci nasbírané plody a na farmách vypěstované plodiny.

 • Small Wall (Malá zeď) - otroci získají dovednost stavět nízké obranné zdi.
 • Watch Tower (Hlídková věž) - otroci získají dovednost stavět hlídkové věže.
 • Medium Wall (Středně vysoká zeď) - otroci získají dovednost stavět zdi střední výšky. Dostupná až po vyvinutí malé zdi.
 • Sentry Tower (Strážní věž) - otroci získají dovednost stavět strážní věže. Dostupná až po vyvinutí hlídkové věže.

Dock (Přístaviště)

Do přístaviště dováží rybářské čluny náklad ryb a obchodní loďky zlato.

 • Fishing Boat (Rybářský člun) - loví ryby nebo velryby v říčních lovištích.
 • Trade Boat (Obchodní člun) - provádí směnný obchod s jiným přístavem. Je možné měnit jídlo, dřevo nebo kamení za zlato.
 • Light Transport (Lehký transport) - slouží k přepravě až 5 jednotek přes vodní plochu.
 • Scout Ship (Strážní loď) - lehká bojová loď.
 • Upgrade to Fishing Ship (Povýšení na rybářskou loď) - změní rybářské čluny na výkonnější rybářské lodě.
 • Upgrade to Merchant Ship (Povýšení na kupeckou loď) - změní obchodní čluny na výkonnější kupecké lodě.
 • Upgrade to War Galley (Povýšení na válečnou galéru) - změní strážní lodě na výkonnější válečné galéry.
 • Fishing Ship (Rybářská loď) - loví ryby nebo velryby v říčních lovištích. Je dostupná až po povýšení rybářshého člunu na rybářskou loď.
 • Merchant Ship (Kupecká loď) - provádí směnný obchod s jiným přístavem. Je možné měnit jídlo, dřevo nebo kamení za zlato. Je dostupná až po povýšení obchodního člunu na kupeckou loď.
 • Galley (Galéra) - středně těžká bojová loď. Je dostupná až po povýšení strážní lodi na válečnou galéru.
 • Upgrade to Heavy Transport (Povýšení na těžký transport) - změní lehké transporty v těžké, které pojmou více osob.
 • Upgrade to Trireme (Povýšení na triremu) - změní válečné lodě v triremy. Dostupné až po povýšení válečné galéry na triremu.
 • Heavy Transport (Těžký transport) - slouží k přepravě až 10 jednotek přes vodní plochu.
 • Trireme (Trirema) - těžká bojová obléhací loď.
 • Research Catapult Trireme (Výzkum triremy s katapultem) - umožní vyrábět triremy s katapultem. Dostupné až po vynálezu triremy.
 • Catapult Trireme (Trirema s katapultem) - těžká bojová obléhací loď s katapultem na palubě.
 • Upgrade to Juggernaught (Povýšení na juggernaut) - změní katapultové triremy na juggernaut. Dostupné až po vyvinutí katapultové triremy a  strojařství (ve vládním sídle).
 • Juggernaught (Juggernaut) - velmi těžká bojová obléhací loď s katapultem.

Barracks (Kasárna)

 • Clubman (Bojovník s kyjem) - bojuje v boji zblízka.
 • Battle Axe (Bojová sekyra) - nahradí bojovníkův kyj výkonnější sekyrou.
 • Axeman (Bojovník se sekyrou) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po vynálezu sekyry
 • Short Sword (Krátký meč) - nahradí bojovníkovu sekyru výkonnějším krátkým mečem. Výzkum je dostupný až po vynálezu bojové sekyry.
 • Swordsman (Bojovník s krátkým mečem) - bojuje v boji zblízka. Je dostupný až po vynálezu krátkého meče.

Archery Range (Střelnice)

Střelnici lze stavět až po dostavbě kasáren.

 • Bowman (Lučištník) - bojuje v boji zdálky.
 • Improwed Bow (Vylepšený luk) - umožní trénovat střelce s vylepšeným lukem.
 • Improved Bowman (Střelec s vylepšeným lukem) - bojuje v boji zdálky. Dostupný až po vynálezu vylepšeného luku.
 • Composite Bow (Složitý luk) - nahradí vylepšený luk výkonnějším složitým lukem.
 • Composite Bowman (Střelec se složitým lukem) - bojuje v boji zdálky. Dostupný až po vynálezu složitého luku.
 • Horse Archer (Střelec na koni) - bojuje v boji zdálky.
 • Upgrade to Heavy Horse Archer (Povýšení na těžkého střelce na koni) - změní střelce ne koni ve výkonnější těžké střelce. Dostupné až po vyvinutí odpovídajícího kroužkového brnění.
 • Heavy Horse Archer (Těžký střelec na koni) - bojuje v boji zdálky. Dostupný až po povýšení lehkého střelce.

Stable (Stáje)

Stáje lze stavět až po dostavbě kasáren.

 • Cavalry Scout (Jízdní hlídka) - bojuje v boji zblízka.
 • Cavalry (Jízda) - bojuje v boji zblízka.
 • Upgrade to Heavy Cavalry (Povýšení na těžkou jízdu) - změní jízdu v silnější těžkou jízdu.
 • Heavy Cavalry (Těžká jízda) - bojuje v boji zblízka.
 • Upgrade to Cataphracts (Povýšení na katafrakty) - změní těžkou jízdu na výkonnější katafrakty. Dostupné až po rozvinutí metalurgie.
 • Cataphracts (Katafrakt) - bojuje v boji zblízka. Dostupný až po povýšení těžké jízdy.

Market (Tržnice)

Tržnici lze stavět až po dostavbě sýpky. Po dostavbě tržnice získají otroci dovednost stavět farmy.

 • Woodworking (Práce s dřevem) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva.
 • Stone Mining (Těžba kamení) - zvýší o +3 tuny výnos z těžby kamení.
 • Gold Mining (Těžba zlata) - zvýší o +3 unce výnos z těžby zlata.
 • Domestication (Domestikace) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla.
 • Wheel (Kolo) - zrychlí o 30% pohyb vesničanů a umožní výrobu válečných vozů.
 • Artisanship (Řemeselnictví) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva. Výzkum je dostupný až po rozvinutí práce se dřevem.
 • Plow (Pluh) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla. Výzkum je dostupný až po rozvinutí domestikace.
 • Craftsmanship (Obrábění) - zvýší o +1 sáh dosah luku a zvýší o +2 talenty výnos z těžby dřeva. Výzkum je dostupný až po rozvinutí řemeselnictví.
 • Siegecraft (Obléhání) - zvýší o +3 talenty výnos z těžby dřeva a umožní otrokům ničit nepřátelské zdi a věže.
 • Coinage (Ražba) - daň se stává volnou a zvýší o 25% výnos z těžby zlata.
 • Irrigation (Zavlažování) - zvýší výnos z farem o +75 liber jídla. Výzkum je dostupný až po vynálezu pluhu.

Farm (Farma)

Farmu lze stavět až po dostavbě tržnice. Na farmě pracují otroci. Farma je zdrojem potravy.

Wall - Tower

Zeď a věž lze stavět až po uskutečnění výzkumu v sýpce. Zdi slouží k ochraně města. Věž slouží jako předsunutá pevnost či k ochraně města. Bojuje zblízka i zdálky.

 • Small Wall (Malá zeď)
 • Medium Wall (Středně vysoká zeď)
 • Fortification (Opevnění)
 • Watch Tower (Hlídková věž)
 • Sentry Tower (Strážní věž)

Government Center (Vládní sídlo)

Vládní sídlo lze stavět až po dostavbě tržnice.

 • Nobility (Ušlechtilost) - jízda a válečné vozy získají +15% životních bodů.
 • Writing (Dopisování) - průzkum okolí sdílený se spojeneckými národy.
 • Architecture (Stavitelství) - o třetinu kratší doba stavění budov, všechny stavby získají +20% životních bodů.
 • Aristocracy (Aristokracie) - zvýší rychlost kopiníků o +25%.
 • Ballistics (Balistika) - zvýší přesnost zásahu střelných zbraní.
 • Alchemy (Alchymie) - vynález zápalných střel a zvýšení zranění střelných zbraní o +1.
 • Engineering (Strojařství) - zvětší dostřel obléhacích strojů a obléhacích lodí o +2 sáhy.

Temple (Chrám)

Chrám lze stavět až po dostavbě tržnice.

 • Priest (Kněz) - léčí jednotky a konvertuje cizí jednotky na vlastní.
 • Polytheism (Mnohobožství) - zrychlí pohyb všech kněží o 40%.
 • Afterlife (Život po životě) - zvětší dosah knězovy konverze o +3 sáhy.

Siege Workshop (Obléhací dílna)

Dílnu lze stavět až po dostavbě střelnice.

 • Stone Thrower (Vrhač kamenů) - obléhací stroj pro boj zdálky.

Academy (Akademie)

Akademii lze stavět až po dostavbě stájí.

 • Hoplite (Kopiník) - bojuje v boji zblízka.
 • Upgrade to Phalanx (Povýšení na falanxe) - změní kopiníky na výkonnější falanxe.
 • Phalanx (Falanx) - bojuje v boji zblízka.
 • Upgrade to Centurion (Povýšení na centuriona) - změní falanxe v silnější centuriony. Dostupné až po rozvinutí aristokracie (ve vládním sídle).
 • Centurion (Centurion) - bojuje v boji zblízka.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář